ISO 9001:2008

Сертификат за одобрение на „ЦИКОНИЯ“ ООД

Разрешение от ОУПБЗН

Разрешение от ОУПБЗН - Варна за осъществяване на дейности ..

Разрешение от ГДПБЗН

Разрешение от ГДПБЗН за осъществяване на дейности ..

Свидетелство от Български Корабен Регистър

Даващо правото на „ЦИКОНИЯ“ ООД да произвежда, ремонтира, презарежда и диагностицира ..

LLoyd's Register

Сервиз и поддръжка на противопожарна екипировка и системи

Germanischer Lloyd

Сертификат от Germanischer Lloyd за сервиз, поддръжка и презареждане на корабно противопожарно оборудване.

RINA

Сертификат издаден от RINA на „ЦИКОНИЯ“ ООД за сервиз и поддръжка на противопожарно оборудване ..

Bureau Veritas

Сертификат от Bureau Veritas за доставка, поддръжка и изпитване на преносимо и стационарно противопожарно ..

Руски Морски Корабен Регистър

Сертификат от Руски Морски Корабен Регистър за ремонт и поддържане на пожарогасители и противопожарни системи

Сертификат от ABS

Сертификат за одобрение на "ЦИКОНИЯ" за поддръжка на преносими и стационарни противопожарни системи и инспекции

Документ за правоспособност

За сервиз и поддръжка на противопожарни системи ..

DAB PUMPS

Инсталиране, поддръжка и сервиз на противопожарни помпи

Свидетелство от ИА "Морска администрация"

Свидетелство за одобрение на "ЦИКОНИЯ" за извършване на проверки, изпитания и поддръжка на корабни спасителни ..

Други сертификати

Други сертификати

Ciconia ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Сертификат за одобрение на „ЦИКОНИЯ“ ООД в съответствие с ISO 9001:2008 за поддържане и изпитване на пожарогасително и пожароизвестително оборудване и системи за морски и индустриални цели. Поддържане и изпитване на дихателни апарати. Доставка на технически газове и преносими пожарогасители.

Разрешение ОУПБЗН

Разрешение от ОУПБЗН - Варна

Разрешение от ОУПБЗН - Варна за осъществяване на дейности по чл.91е, ал.2, т.1-4 от ЗМВР

Разрешение ГДПБЗН

Разрешение от ГДПБЗН

Разрешение от ГДПБЗН за осъществяване на дейности по чл.91е, ал.2, т.1-4 от ЗМВР

Ciconia Свидетелство от Български Корабен Регистър

Свидетелство от Български Корабен Регистър

Свидетелство от Български Корабен Регистър, даващо правото на „ЦИКОНИЯ“ ООД да произвежда, ремонтира, презарежда и диагностицира противопожарни уреди и системи, предназначени за корабостроенето и кораборемонта.

Ciconia LLoyd's Register 1 Ciconia LLoyd's Register 2

LLoyd's Register

Сертификат от LLoyd's Register за сервиз и поддръжка противопожарно оборудване. Сервиз и поддръжка на дихателни апарати

Ciconia Germanischer Lloyd 1 Ciconia Germanischer Lloyd 2

Germanischer Lloyd

Сертификат от Germanischer Lloyd за сервиз, поддръжка и презареждане на корабно противопожарно оборудване. Сервиз и поддръжка на дихателни апарати

Ciconia Det Norske Veritas

RINA

Сертификат издаден от RINA на „ЦИКОНИЯ“ ООД за сервиз и поддръжка на противопожарно оборудване и системи на кораби.

Ciconia Bureau Veritas 1 Ciconia Bureau Veritasd 2

Bureau Veritas

Сертификат от Bureau Veritas за доставка, поддръжка и изпитване на преносимо и стационарно противопожарно оборудване, пожароизвестителни системи и апарати за задимена среда.

Ciconia Руски Морски Корабен Регистър

Руски Морски Корабен Регистър

Сертификат от Руски Морски Корабен Регистър за ремонт и поддържане на пожарогасители и противопожарни системи.

Ciconia ABS 1 Ciconia ABS 2

ABS

Сертификат от ABS за сервиз и поддръжка на пожарогасителни системи и дихателни апарати.

Ciconia capacity

Документ за правоспособност

За сервиз и поддръжка на противопожарни системи съдържащи флуорирани парникови газове

Ciconia DAB PUMPS

DAB PUMPS

Инсталиране, поддръжка и сервиз на противопожарни помпи

Ciconia IAMA

Свидетелство от ИА "Морска администрация"

Свидетелство за одобрение за извършване на проверки, изпитания и поддръжка на корабни спасителни средства, противопожарни системи и пожарогасители

Други сертификати

2014 © Ciconia- All rights reserved

Design and created: Venhy Basta