Противопожарна техника

„ЦИКОНИЯ“ ООД - Варна произвежда преносими пожарогасители, пожарни струйници, ..

Пожароизвестителни и пожарогасителни системи

„ЦИКОНИЯ“ ООД - Варна е специализирана в проектирането, изграждането и сервиза на пожароизвестителни ..

Технически газове

Станцията за технически газове на фирма „ЦИКОНИЯ“ ООД в гр. Девня е оборудвана със съвременна инсталация

Корабно снабдяване и услуги

„ЦИКОНИЯ“ ООД - Варна е оторизирана от най-авторитетните морски регистри да инспектира и издава надлежни сертификати..

Други услуги

„ЦИКОНИЯ“ ООД извършва следните услуги, съгласно изискванията на НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г.

Противопожарна техника

„ЦИКОНИЯ“ ООД - Варна произвежда преносими пожарогасители, пожарни струйници, накрайници за пожарни шлангове, заряди за пенни пожарогасители. В специализираните сервизи в гр. Варна, гр. Девня и гр. Бургас добре обучени технически екипи ще Ви помогнат при избора на най-подходящия тип пожарогасителни средства за Вашия обект. Тук се продават, презареждат и освидетелстват всички видове пожарогасители и противопожарни уреди. В магазините и складовата база на фирмата ще намерите пожарни шлангове, пожарникарски костюми, обувки и каски, противопожарни одеяла, крепежни елементи и други защитни средства.

Пожароизвестителни и пожарогасителни системи

„ЦИКОНИЯ“ ООД - Варна е специализирана в проектирането, изграждането и сервиза на пожароизвестителни и пожарогасителни системи за кораби, промишлени предприятия, хотели, офиси и домове. Фирмата предлага абонаментно обслужване на пожароизвестителни, пожарогасителни системи, системи за отвеждане на дим и топлина, пожарни кранове, съгласно изискването на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Технически газове

Станцията за технически газове на фирма „ЦИКОНИЯ“ ООД в гр. Девня е оборудвана със съвременна инсталация за зареждане на бутилки до 150 литра. Тук се извършва техническо освидетелстване и регистрация на метални бутилки със сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове според изискванията на българските и международни стандарти. Станцията е снабдена със съоръжения за извършване на хидравлични и пневматични изпитания на съдове, работещи под налягане до 600 Bar. Тестват се също така и пропан-бутанови бутилки и устройства, предназначени за промишлеността, за автомобили или домакинства. Сертификат със знака на „ЦИКОНИЯ“ ООД гарантира сигурността и безопасността при работа с тях.

Станцията за техничски газове разполага с: Кислород (О2), Въглероден диоксид (СО2), Аргон (Аr), Ацетилен (С2Н2), Хелий (Не), Азот (N2), Енерген, Пропан-бутан и др., както и с пълначни станции. В нея се изпълняват и индивидуални специализирани поръчки за газови смеси в съотношения, заявени от клиентите. Те биха могли да се възползват и от редица допълнителни услуги: почистване, грундиране и боядисване на метални бутилки, ремонт и смяна на вентили, доставка на консумативи за заваряване и др.

Корабно снабдяване и услуги

„ЦИКОНИЯ“ ООД - Варна е оторизирана от най-авторитетните морски регистри да инспектира и издава надлежни сертификати за изправността на корабните противопожарни системи, оборудване и екипировка.

Висококвалифицирани инженерни специалисти извършват проверка на корабните станции с въглероден диоксид, на праховите, пенните и халоновите инсталации за пожарогасене, на преносимите пожарогасители, на апаратите за работа в задимена среда и на пожароизвестителните системи. Прилагат се модерни технологии за корабна диагностика.

Фирмата извършва техническо и хранително снабдяване.

Други услуги

„ЦИКОНИЯ“ ООД извършва следните услуги, съгласно изискванията на НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите:

  • Проектиране и изготвяне схеми за евакуация;
  • Изготвяне на фимрена документация за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
  • Проектиране и изграждане на евакуационно осветление;
  • Измерване на осветеността на евакуационите пътища;

2014 © Ciconia- All rights reserved

Design and created: Venhy Basta