повече инфомрация
повече инфомрация
 • Анатолий Василев
 • Изпълнителен директор
 • тел: 0888 562 690
 • email: avasilev@ciconia.net
 • Владимир Върбанов
 • роден: 10.03.1960 г.
 • образование : висше
 •               - доктор по право
 •               - инженер корабоводител
 • хоби: плуване, сърфинг
 • Анатолий Василев
 • роден: 24.01.1961 г.
 • образование: висше
 •               - математика и информатика
 •               - пожарна и аварийна безопасност
 • хоби: компютри, лов и риболов
 • Направление "Технически газове"

 • Станция за технически газове.
 • Обслужване на съдове и тръбопроводи за високо
 • налягане

 • Димитър Кателиев
 • Ръководител направление "Технически газове"
 • тел.: 0888 923 186
 • Направление "Маркетинг и снабдяване"

 • Продажби. Маркетинг

 • Емил Янакиев
 • Ръководител направление "Маркетинг и
 • снабдяване"
 • тел.: 0889 167 000
 • email: eianakiev@ciconia.net
 • Направление "Противопожарна техника"

 • Произвеодство на пожарогасители и
 • противопожарно оборудване.
 • Сервиз пожарогасители и противопожарно
 • оборудване.

 • Петко Янев
 • Ръководител направление "Противопожарна
 • техника"
 • тел.: 0885 833 262
 • Направление "Пожароизвестителни и
 • пожарогасителни системи"

 • Проектиране и изграждане на
 • пожароизвестителни и пожарогасителни системи.
 • Абонаметно обслужване и сервиз.

 • Ивайло Вълчанов
 • Ръководител направление "Пожароизвестителни
 • и пожарогасителни системи"
 • тел.: 0886 559 324
 • email: ivalchanov@ciconia.net
 • Направление "Корабно снабдяване и услуги"

 • Техническо корабно снабдяване.
 • Хранително корабно снабдяване.
 • Обслужване и изпитване на корабно
 • противопожарно оборудване.

 • Боян Върбанов
 • Ръководител направление "Корабно снабдяване и
 • услуги"
 • тел.: 0883 321 217
 • email: ciconia@ciconia.net

2014 © Ciconia- All rights reserved

Design and created: Venhy Basta