Централен офис:


Варна 9000 ул. "Цар Симеон I" N: 27

Тел.: 052 634 629, 052 635 599

Факс: 052 634 617

E-Mail: ciconia@ciconia.net

Снимка

Магазинно сервизна база:


Варна 9010, ул. "Подвис" N:29

Тел./Факс: 052 302 976

Снимка

Станция за технически газове:


Девня 9160, Промишлена зона

Тел.: 05199 3094

Факс: 05199 3470

E-Mail: ciconia@ciconia.net

2014 © Ciconia- All rights reserved

Design and created: Venhy Basta